רציתי לשאול האם צריך לעשר נבטי חמניות שגידלתי (בגידול על מצע של אדמה)?

יש לעשר את נבטי החמניות ללא ברכה.