רציתי לשאול אם הכנתי בצק בשיעור שיש בו ספק והפרשתי חלה ובשעת העריכה הוספתי קמח כדי שלא ידבק לידים האם יש לחשוש שאולי בצירוף הקמח יתחיייב כעת?

יש לחשוש לזה אם היה שיעור מצומצם או מסופק שאז כל תוספת משנה את השיעור ויתכן שלפני כן לא היה חיוב ועתה יש חיוב. וכן עורר בזה הגאון רבי יעקב בלוי זצ"ל בספרו לקט העומר.