רציתי לדעת מאיזה תאריך מותר לקנות עציץ עם עלים בלבד בחנות פרחים שבשנת שמיטה מכרה בהיתר מכירה?

אין תאריכים וכל עציץ שנשתל בשנה השביעית אין לקנותו, אפשר לקנות את השתילים הקטנים שמן הסתם הם נעשו בשנה השמינית.