האם סתם פירות רגילים שקונים בשוק כמו נקטרינה, תפוח, פירות הדר בחורף, אגסים, שזיפים וכו' צריך לחשוש עליהם מערלה ונטע רבעי, או שאפשר לקנות אותם ולעשר?

צריך לחשוש משום שבכשרות רגילה הם סומכים על השיטות שעד רוב אין ערלה.

בית המדרש מעדכן כל תחילת תקופה את אחוזי הערלה שיש בהם חשש.