רצינו לברר מתי זמן חניטת לימונים?

הלימונים חונטים כל השנה, בתקופה זו כל הלימונים הצהובים והבשלים חנטו בשביעית וצריך להפקירם ולנהוג בהם קדושת שביעית, אמנם הלימונים הירוקים הקטנים יתכן שחנטו השנה והם יהיו חייבים במעשרות. אם יש ספק מתי הם חנטו העצה היא להמשיך להפקיר את הלימונים וממילא הם יהיו פטורים ממעשרות.