רכשנו בית צמוד קרקע, מסביב בחצר הבית יש עצי פרי. בדעתנו להרוס את המבנה ולבנות במקומו מבנה יותר מרווח. הריסת המבנה נצרכת בגלל המבנה הישן, יהיו עצי פרי שיהיה צורך לעקור ממקומם. השאלה היא איך ניתן לעשות זאת במסגרת ההלכה?

אם הרחבת המבנה היא הכרחית למגורים ולא רק להרווחה, יש מתירים לעקור את עצי פרי. יש מתירים גם לעקור עצי פרי אם מעביר אותם עם גוש אדמה שיכול לחיות בהם ושותל אותם במקום אחר ששם הם ימשיכו לגדול. בשני המקרים רצוי ע"י נכרי.