ראיתי את העדכון שלכם בענין הפרשת חלה. אני מערבבת קמח חיטה מלא עם קמח חיטה לבן. האם במצב זה יש גם שינוי בחישוב הכמות להפרשת חלה?

בקמח מלא אפשר להוריד משיעור הפרשת חלה בין 40 ל50 גרם דהיינו לשיעור הגר"ח נאה מספיק 1.620 בערך במקום 1.660, במקרה שמערבים מחשבים לפי יחס כמבואר במדור שאל את הרב.