קניתי צמחים שגדלים בגידולי מים בתוך קופסת קרטון [כמו קופסת חלב עם שלושה חורים, כל חור לשתיל אחר] עלה בדעתי שזה בעיה של כלאיים, ולכן לקחתי ושמתי כל אחד בכוס נפרדת. האם זה מספיק כי השורשים לא מתערבבים, או שצריך בין הכוסות מרחק.

בגידול רגיל [אדמה] לדעת החזון איש צריך מרחק בין העציצים של 15 ס"מ בין גבעול לגבעול. אמנם בגידולי מים יש מקום יותר להקל.