קניתי פרחים לשבת, ובתוכם יש דברים הראויים לאכילה (כתבלין, כמו באסיל). האם צריך לעשר אותם?

צריך לעשר רק תבלינים שנאכלים ממש כגון בצל או שום אבל תבלינים שהם רק לטעם אין צריך לעשר. תבלינים שחלק מהאנשים נוהגים לאכול כגון נענע יש לעשר בלא ברכה.