קניתי ממאפיית מצות 1 ק"ג מצות יד לליל הסדר [שאין בזה שיעור חלה], על הקופסא יש מדבקה שכתוב עליה "לא הופרשה חלה", האם עלי להפריש חלה בבית ממצות אלו כשיש לי כמות שהיא פחות משיעור חלה?

יש להפריש חלה, היות ופעמים יש צירוף סל במאפיה אך לא יברך [גם משום שלא ברור שהיה שיעור, וגם שיש עוד ספיקות בזה שאין כאן המקום לפרט לכן יפריש בלי ברכה].