קניתי היום גרעינים שחורים כתוב על האריזה 'כשר לפסח תשע"ו 'היתר מכירה', האם מעיקר הדין מותר לאכלם מפני שכבר עבר חנוכה?

החמניות עד חודש אב הם של היתר מכירה ואין לאוכלם.
רוב החמניות נקטפו בשנה השביעית ונאסרו באיסור ספיחין ואסורין לעולם.
חנוכה  מתיר רק מה שנקטף בשנה השמינית וקדוש בקדושת שביעית.