קיבלתי שקית עם שזיפים מדרוזי: האם עלי להפריש תרומות ומעשרות? כיצד? האם יש צורך בחילול על מטבע?

אם הדרוזי הוא המגדל אין צריך להפריש תרומות ומעשרות, אך אם יתכן והוא קנה את התוצרת מישראלי צריך להפריש תרומות ומעשרות בלי ברכה, שנה זו היא שנת מעשר שני וצריך לחלל את המעשר שני על פרוטה.

דהיינו לומר את כל הנוסח הכולל תרומה גדולה ומעשר ראשון ותרומת מעשר וכן מעשר שני, ואח"כ לחלל את המעשר שני.