שלום רב תודה על מלאכת הקודש רציתי להבין-קיבלתי את לוח אחוזי ערלה והיה שם באפרסק רק ג' סוגים ולא יותר כמו בלוח מהחורף מה קרה האם משהו הישתנה בזנים שלא הוזכרו. וכן בחורף כתבתם אחוזים אחרים כגון-סמרסנואו כמו בבקוק אך גדול יולי 290 5200 23.2-אחוז ערלה, ובלוח קיץ כתוב סמרסנואו כמו בבקוק אך גדול יולי 123 13250 93.0-ערלה,, מה השתנה וכן האם בשסק יש חשש לערלה תודה

אכן יש אחוזי ערלה נמוכים השנה, וזאת בעיקר תודות לוועדי הכשרות שלא אישרו לחקלאים לנטוע נטיעות חדשים בשנת תשע"ה עקב שנת השמיטה. ליתר פירוט עיין בגליון הליכות שדה מספר 198.