עיסה דלילה כמו לבלינצ'ס ולטורט האם מפרישים חלה ואם כן מאיזה כמות?

יש לחלק בין השאלות כדלהלן:

עוגת טורט חייבת בחלה בתנאי שיש בבלילה שיעור קמח החייב בהפרשת חלה [מ1.200 ומעלה] ובדרך כלל אין זה מצוי אלא במוסדות שמכינים עוגה גדולה. או כשעושים שמחה ומצרפים כמה עוגות בכלי אחד.

החיוב בהפרשת חלה בעוגת טורט הוא לאחר אפיה ולכן צריך להקפיד שתהיה העוגה בתבנית אחת או בכמה תבניות ומצרפים אותם בכלי או בשקית אחת [אבל אם  העוגות נמצאים במספר תבניות שונות ולא צירפו הם פטורים ואין להפריש].

מכיון שהחיוב לאחר אפיה יש לזכור להפריש מיד לאחר האפיה ולכווין לפטור את הבלוע בתנור ובתבניות, אם שכחו להפריש לאחר האפיה ועברו 24 שעות יש לעשות שאילת חכם על התנור והתבניות.

לגבי בלינצ'ס וחביתיות המצויות שהם דקות ורכות כיון שאין עליהם תואר לחם הם פטורים מהפרשת חלה.