עד מתי בתשע"ו צריכים לשמור קדושת שביעית עבור הדסים שנקטפו מהגינה לצורך הבדלה (כלומר: ריח)?

הדסים שצריך לשמור קדושת שביעית זה הדסים שגידלו אותם לריח [וגם זה ספק בירושלמי] אבל הדסים הגדלים בגינה לשום נוי ומשתמשים בהם לריח בפשטות לא צריך לשמור עליהם קדושת שביעית.

מכל מקום גם בהדסים שגידלום לריח ההוראה היא לשמור קדושת שביעית עד סוף החורף. [מאד קשה לדעת בצמח רב שנתי מה שייך לשנה השביעית ולכן  מחמירים עד סוף החורף.