סלט ירקות של השנה השמינית שאין בהם קדושת שביעית וטיבלו אותו בלימון של שביעית האם צריך לשמור קדושת שביעית על הסלט?

מכיון שהלימון נותן טעם בכל הסלט הרי הסלט ירקות הוא קדוש בקדושת שביעית וצריך להתנהג בו כדין פירות שביעית, וכן את השאריות לשים בשקית בתוך פח השמיטה.