סברס שנקנו אצל ערבים מה דינם וממה יש לחשוש?

הערבים מוכרים גם סחורה של יהודי ולכן כדאי לעשר ללא ברכה

ערלה יש הרבה ערלה בשטחים לא מפוקחים.