נדהמתי לראות שיש ערלה בפסיפלורה שכן פסיפלורה גדלה על שיח כירק לכל דבר. אצלנו בשכונה גדלים אצל מספר משפחות בבתים פרטיים שיחים שכאלה הגולשים לכל עבר. חשבנו שדינם כדין ירקות שאין עליהם ערלה. אשמח לשמוע הלכה ברורה בנושא.

שאילת הערלה בפסיפלורה נתונה במחלוקת הפוסקים דעת חלק מהפוסקים הספרדים שמכיון שיש פירות בשנה הראשונה אין בזה ערלה. אך יש פוסקים גם מבני ספרד וגם מבני אשכנז שמחמירים בזה. והציון שבטבלה הוא לפי שיטתם.