מעשר עני מה הכונה למעשה? האם ניתן לתת כסף במקום הפירות?

צריך לתת תשעה אחוזים מהתוצרת לעניים

אפשר לתת לכל עני .

הגדר של עני הוא אדם שחי בצורה רגילה ולא גומר את החודש, או שיש לו הוצאות מיוחדות [כגון הוצאות רפואיות או חתונות].

אפשר לתת כסף במקום הפירות, ישנם שתי דרכים לעשות זאת. אפשר לפנות בטלפון 6488888 שלוחה 11 ולבקש שישלחו לכם את החוברת על נתינת מעשר עני בה מפורטים כל הדינים.