מעשר עני מה הכונה למעשה? האם צריך לתת פרי אחד ממאה או אחד מעשרה לעני שבימנו? ואם כן לאיזה עני? והאם ניתן לחלל על מטבע שבידי וליתן את המטבע לקופת עניים? ובמידי ונעשה חילול על מטבע מה דין הפרי שנתחלל?

צריך לתת תשעה אחוזים מהתוצרת לעניים

אפשר לתת לכל עני .

הגדר של עני הוא אדם שחי בצורה רגילה ולא גומר את החודש, או שיש לו הוצאות מיוחדות כגון רפואיות או חתונות]

אפשר לתת כסף במקום הפירות בחוברת שבית המדרש שלח ישנם ב' אפשריות כיצד לבצע את הדבר אפשר לפנות בטלפון 6488888 שולחה 11 ולבקש שישלחו לכם את החוברת על נתינת מעשר עני.