ממתי מותר לקנות ירקות בלי לחשוש לאיסור ספיחין?

איסור ספיחין פוקע בשנה השמינית בא' משני המועדים: או בחנוכה או בזמן שהירק יכול לגדול מזריעת השנה השמינית.

ולכן ברוב הירקות איסור ספיחין פוקע בחנוכה ואז אפשר לקנות בשוק בלי חשש ספיחין. ובירקות שזמן גידולם הוא קודם חנוכה איסור ספיחין פוקע בזמן שגדלו. כך שלכל ירק יש את המועד שלו.

אפשר לעיין בלוח מועדים לשמיטה בהוצאת בית המדרש מתי פוקע איסור ספיחין בכל ירק וירק.

נציין כאן את הירקות שיותרו בשבוע הקרוב:

צנונית – כ"ט תשרי, חסה – ג' חשון, קישואים ג' חשון, פטרוזליה – ד' חשון, מלפפונים – ה' חשון, כוסבר – י' חשון.