מיהו הנקרא עני שאפשר לתת לו מעשר עני?

לפי המציאות של היום אדם החי בצורה רגילה וחשבון הבנק נמצא במינוס [לא מחמת סיבות של השקעות ועסקים] אפשר להגדירו בתור עני. כמו כן אדם שבדרך כלל מסתדר אמנם לעת עתה יש לו הוצאות חריגות כגון הוצאות רפואיות וכיו"ב אפשר לתת לו מעשר עני.