מיהו הנקרא עני שאפשר לתת לו מעשר עני?

לפי המציאות של היום אדם החי בצורה רגילה וחשבון הבנק נמצא במינוס ואינו יודע מניין לכסות את המינוס [ואין לו כספים מושקעים], אפשר להגדירו בתור עני. כמו כן אדם שבדרך כלל מסתדר אך כעת עתה יש לו הוצאות חריגות כגון הוצאות רפואיות או חיתון ילדים וכיו"ב שאין לו אפשרות לכסותם אפשר לתת לו מעשר עני.