מה עושים עם הכסף שהוקצו לפדיון מעשרות (ורבעי אם שייך)?

אם פדית על המטבע הזה ונשאר עוד מקום לחלל משאירים אותו עד שיגמר ואז מחללים אותו על מטבע בשוה פרוטה ומבערים אותה מן העולם [צריך לעשות ביעור זה עד פסח של השנה הרביעית]
אם נשאר לך המטבע מלפני שנת השמיטה צריך מיד לבער את כל המטבעות
לבירור נא להתקשר  לבית ההוראה 02-6488888