מה מחיר 'מחצית השקל' למנהג הספרדים?​

לפי המנהג המקובל שנותנים 9.6 גרם כסף השיעור הוא 20 שקלים,אך יש המחשבים את השיעור הנ"ל לא לפי המחיר בבורסה אלא לפי המחיר שהצרכן קונה ובתוספת מע"מ הרי שהשיעור הוא כ 25 שקלים.