מה הברכה על אננס טרי? האם הוא העץ ויכול לשמש כפרי שהחיינו?

ברכת האננס היא בורא פרי האדמה. לגבי שהחיינו מכיון שיש אננס כל הזמן בחנויות אין ניכר חידושו ואין מברכים עליו שהחיינו.