מה דין ירקות /נבטים/ או פירות שגדלים בתוך הבית עצמו, האם חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות והאם זה משנה אם הם גדלים בגידול הידרופני או על גבי מצע שתילה בבית ?