מה דין הפרשת תרומות ומעשרות לגבי עשבי תיבול כמו רוזמרין, פטרוזיליה, כוסברה, נענע, וכו', וכן לגבי עשבים לחליטת תה, כמו (שוב-) נענע, גרניום לימוני וכיו"ב?

יש חילוק בין תבלינים הנאכלים לבין תבלינים הבאים ליתן טעם, פטרוזליה כוסברה וכן נענע למי שנוהג לאוכלו מפרישים תרומות ומעשרות בברכה. לעומת זאת רוזמרין וכן גרניום שאינם נאכלים רק נותנים טעם ומוציאים אותם אין צריך להפריש. במקום שיש ספק כמו נענע למי שלא נוהג לאוכלו יש להפריש בלי ברכה.