אנו נוסעים לנופש בגליל, ובעלי המטעים מכבדים אותנו בפירותיהם כענבים וכד', האם יש סימן שאפשר לדעת אם העץ הוא ערלה?

אין סימן על העצים. אבל אפשר לעיין בלוח ערלה לקיץ תשע"ז לראות אם בזן הזה יש חשש בדרך כלל כל הענבים השנה הזאת חשש הערלה הוא פחות מ4% שגם לדעת הגרי"ש אלישיב אין צריך לחשוש.