לרבני המכון שליט"א רציתי לדעת האם יש איזה שהוא סימן שאפשר לדעת על עץ אם הוא ערלה אם לאו השאלה נוגעת אלינו העז"ה שנסע לנופש לגליל העליון ואנו זוכים להתכבד ע"י בעלי מטעים בענבים וכדומה

אין סימן על העצים. אבל אפשר לעיין בלוח ערלה לקיץ תשע"ז לראות אם בזן הזה יש חשש בדרך כלל כל הענבים השנה הזאת חשש הערלה הוא פחות מ4% שגם לדעת הגרי"ש אלישיב אין צריך לחשוש.