אנו נוסעים לנופש בגליל, ובעלי המטעים מכבדים אותנו בפירותיהם כענבים וכד', האם יש סימן שאפשר לדעת אם העץ הוא ערלה?

אין סימן על העצים. אבל אפשר לעיין בלוח הערלה המעודכן לראות אם בזן הזה יש חשש בדרך כלל.

ללוח אחוזי הערלה המעודכן לחץ כאן.