לפי המכתב שיצא לאחרונה מהבהמ"ד כתוב שלפי חומרת הרב אלישיב זצ"ל אין עוד חשש בעגבניות. אמנם מהתאריכים בטבלה של פירות וירקות, יוצא שעדיין יש חשש עד שבוע הבא. מה פשר הדברים?

מהיום הראשון של חנוכה הותר איסור ספיחין אפילו בדברים שעדיין  לא נעשו כיוצא בו, בטבלה של בית המדרש כתבו את התאריכים בכל הירקות שנעשו כיוצא בו, ולפי הגרי"ש יש להוסיף הזמן של המשתלה. בחנוכה הותר איסור ספיחין גם אם לא הגיע לכיוצא בו.

יש לציין שיש המחמירים [ואף הרב אלישיב צידד בזה] שלא לאכול כלל ירקות שנזרעו בשנה השביעית ובעגבניות התאריך הוא א' אדר א' כפי שמופיע בלוח מועדים לשמיטה בהוצאת בית המדרש.