לפי המכתב שיצא לאחרונה מבהמ"ד כתוב שלפי חומרת הרב אלישיב זצ"ל אין עוד חשש בעגבניות. אמנם עפ"י התאריכים בטבלה של הפירות והירקות יוצא שעדיין ישנו חשש עד שבוע הבא. מה פשר הדברים?

מהיום הראשון של חנוכה הותר איסור ספיחין אפילו בדברים שעדיין  לא נעשו כיוצא בו, בטבלא של בית המדרש כתבו את התאריכים בכל הירקות שנעשו  כיוצא בו, ולפי הגרי"ש יש להוסיף הזמן של המשתלה. בחנוכה הותר איסור ספיחין גם אם לא הגיע לכיוצא בו.

יש לציין שיש המחמירים [ואף הרב אלישיב צידד בזה] שלא לאכול כלל ירקות שנזרעו בשנה השביעית ובעגבניות התאריך הוא א' אדר א' כפי שמופיע בלוח מועדים לשמיטה בהוצאת בית המדרש.