לכבוד מערכת בית המדרש: קניתי פירות קיוי בחנות "רמי לוי" באזור מודיעין ושכחתי לבדוק את הכשרות, האם ניתן לסמוך על החוק במדינה שמחייב לתת כשרות מינימלית ורק לעשר מספק או שצריך לחשוש למשל לערלה ולא לאכול את הפירות כלל.

במקרה הספציפי שלך עתה אין בעיה של ערלה בקיוי ולכן אפשר לעשר ולאכול.

אך לגבי שאלתך באופן כללי גם אם יש כשרות מינמלית לגבי ערלה עדיין יש נמנעים מלאכול פירות שיש שם אחוזים גבוהים של ערלה מפני שהרבנות סומכת על השיטות שרק מעל 50% צריך לחשוש לערלה, בעוד שהרבה מן הפוסקים סוברים שבהרבה פחות אחוזים צריכים לחשוש יש אומרים מ10% ערלה ויש אומרים שכבר מ4% יש לחשוש. מפאת זאת בכל עונה ועונה בית המדרש מפרסם לוח אחוזי ערלה לאותם הקונים במקומות שאין השגחה מהודרת כדי לדעת אלו פירות אפשר לקנות.