ליצ'י, קנו בשוק מחילוני לדבריו זה מהקיבוץ אלמגור, האם ניתן לאכול?

אפשר לעשר ולאכול [אין השנה בעיה של ערלה בליצ'י].