לגבי שהחיינו האם צריך לברך על תפוח מסוג אנהוכן גם על תפוח סמית ואו דלישס או מספיק שאני מברך על אנה שהוא הראשון בעונה וזה פוטר את כל התפוחים למניהם ?

המנהג שמברכים על סוג אחד ומברכים על סוג שבדרך כלל ניכר חידושו כגון תפוח ענה וכיו"ב שאין מסוג זה כל השנה.