כתבתם: "לרבים השואלים – פרי ה"צבר" אפילו הפקר יש לקטוף רק מגובה 1.20 – כדי לא להיכשל באיסור ערלה." מה זה מועיל לקטוף הפירות שהם למעלה מ1.20 עם העץ עדיין לא עבר שלש שנים? האם כוונתכם שאפשר לקטוף מכל העץ בתנאי שהעץ גבוה מ1.20 שאז זה סימן שעבר שלש שנים? איך יודעים בבירור ע"פ הלכה ולהבדיל ע"פ חוקי המדינה מה נקרא הפקר? (לכאורה, הרי השטח שעליו הוא גודל שייך למאן דהו.)

בדרך כלל כל שנה גודל לעץ הצבר ענף בגובה 30 ס"מ, כך שאם יש 4 ענפים הוא יצא משנות ערלה.

לאחר שהעץ הגיע לגובה הנ"ל מותר לקטוף את הפירות מכל העץ כי זה סימן שעברו שנות ערלה.

לגבי הפקר לא מודדים למי שייך השטח אלא האם הוא מטפל בפירות וקוטפם, או שלא איכפת לו שהם נושרים על הארץ, כמו כן אם הם גדלים במקומות כגון בחורשות ויערות הרי הם הפקר בודאי [עי' בעידכון לחודש אב שכתבנו בנושא הזה].