כשאני כובש מלפפונים, אני נוהג לשים עלי גפן במי הכבישה. זה לא מוסיף טעם כלל, וכל מטרתם הוא למרקם. הטאנינים שבעלים מוסיפים למרקם של המלפפונים החמוצים, ואינם נאכלים. שאלתי היא, האם צריך לעשר את עלי הגפן?

במקרה זה ודאי שאין צריך לעשר כיון שאינו נאכל.

אבל הפוסקים דנו באותם שממלאים עלי גפן באורז ובשר ואוכלים אותו ואפילו הכי פטרו מלעשר מכיון שרובא דרובא של עלי גפן אינן נאכלין.