כמה הוא השיעור של מעשר עני?

9% מכלל התוצרת, דהיינו 10% מהטבל הנשאר אחרי שהופרש עשירית למעשר ראשון (הרבה אנשים חושבים שהשיעור הוא 10% מכל התוצרת וזו טעות).