תבלינים ועשבי תיבול החייבים במעשר, איזה מעשר יש לעשרם בשנה זו תשע"ט שמראש השנה היא שנת מעשר שני לירקות ותבואה וקטניות, אך לגבי אילנות היא עדיין שנת מעשר עני עד ט"ו בשבט?

אפשר לחלק את התבלינים לשלוש קטגוריות:

  1. תבלינים שהם רב שנתיים ומעוצים ולפיכך דינם כאילן כגון: לימון, שיבא, רוזמרין, קפה, הם עדיין בשנת מעשר עני עד ט"ו בשבט.
  2. תבלינים שהם עשבוניים או חד שנתיים ולכן דינם כירק, כגון: בצל, שום, פטרוזליה, כוסברה, סלרי, נענע, שמיר וכיו"ב, מה שנקטף אחרי ראש השנה תשע"ט מעשרים אותם מעשר שני.
  3. ישנם תבלינים שמחד הם רב שנתיים ומעוצים, ומאידך הם שיחים נמוכים, ולכן יש ספק האם נחשבים כירק או כאילן, ויש להפריש את שני מעשרות גם מעשר שני וגם מעשר עני וגם לחלל את המעשר שני בלי ברכה.

כאמור חיוב תרומות ומעשרות הוא רק על מה שגדל בארץ ישראל, בין שגדל בגינה, ובין שגדל בעציץ, ואף בתוך הבית, אמנם על מה שגדל בתוך הבית אין מברכים. [אפילו אם קוטפים רק שני עלים בודדים צריך להפריש]. תבלינים טריים ודאי גדלו בארץ. ואילו תבלינים מיובשים (עלים או טחונים) יש שגדלו בארץ ויש שיובאו מחו"ל.