כיצד אפשר לדעת כשנמצאים בחו"ל אם הם פירות ארץ ישראל?

לפי הידוע פירות המיוצאים על האריזה יש כיתוב ישראל או יפו.