יש לכם מושג האם יש איסור ערלה על הבננות שנמצאות כעת בשוק?

אין שום איסור ערלה בבננות הם בגדר ירק וברכתם אדמה.