יש לי עץ שקדיה, שנה שעברה הופיע עץ נוסף שצומח לגובה. האם השקדים בעץ החדש צריך לשמור ערלה 3 שנים?

תלוי מאיפה יצא העץ הנוסף אם הוא יצא מהקרקע אז הוא עץ חדש וצריך למנות לו ג' שנים [ויש המורידים אותו כדי שלא יבואו לטעות] ואם הוא יצא מהגזע אין צריך לשמור ערלה. כל החלק המכוסה נקרא מהשורש וצריך למנות מחדש.