יש לי מטבעת מעשר שהישתמשתי בה עד כה , מה לעשות איתה?

אם המטבע כבר מלאה אפשר לחלל אותה על מטבע קטנה יותר ואותה לאבד, [אפשר לשמור את המטבע עד לפסח שנה הבאה שאז הוא הזמן של הביעור].