יש לי גפן באדנית שמונחת על האדמה תחת כיפת השמים. ואני רוצה לשתול ירקות באדמה בסמוך, כמה צריך להרחיק את הירקות מהגפן. תמונה מצורפת, מקום שתילת הירקות ברצועת האדמה שליד הריצוף?

התמונה מראה שיש לך גפן יחידית, המרחק שצריך בגפן יחידית הוא ששה טפחים שלדעת החזון איש הוא מרחק של 60 ס"מ בין גזע הגפן ובין גבעול הירק.

לעומת זאת כשמדובר בכרם [שיש בו חמשה גפנים לפחות שנטועים בצורה מסוימת] המרחק הוא ד' אמות, שלדעת החזון איש הוא מרחק של  2.40 מטר.