יש לי בצל ירוק שנקנה בסופר. את התחתית של הבצל (החלק עם השורשים) שמתי בכוס עם מים וגידלתי מחדש. האם העלים החדשים שנוצרו צריכים מעשר מחדש? מה הכלל לגבי ירקות אחרים וגידולם מחדש ?

השאלה הזו תלויה במחלוקת האם גידולי מים צריכים להפריש מהם ולהלכה יפריש בלא ברכה.

אמנם אם הבצל הוציא עלים חדשים בלא שהיה במים אלא מחמת הלחות העלים פטורים ממעשרות.