ירקות ללא תולעים בהכשר מהודר, האם חייבים בשטיפה וכיצד?

צריך לשטוף מתחת לזרם מים. ראוי להשרותם במי סבון למשך 2-3 דקות ואחר כך לשוטפם.