חנות שנמצאת באיזור חילוני ללא תעודת כשרות איך לנהוג לגבי תרומות ומעשרות האם דינם כספק טבל [ככל הנראה הגיעו מהשוק הסיטונאי או תנובה] איך עלי להפריש?

הפירות הם ספק טבל ולכן עליך להפריש בלי ברכה. דהיינו להוציא קצת יותר מאחוז אחד מהפירות ולומר את הנוסח המקובל של ההפרשה. [אם אין באפשרותך לומר את הנוסח הרגיל אפשר לומר את הנוסח המקוצר]. השנה היא שנה ראשונה למעשרות ולאחר הפרשת מעשר ראשון ותרומת מעשר מפרישים מעשר שני ומחללים אותו על פרוטה, ובזה קרן המעשרות מסייעת לך בהכנת הפרוטה ככל דיניה. עכשיו הוא הזמן להצטרף לקרן המעשרות.

לקראת הקיץ יש לבדוק בחנות שאתם קונים את נושא הערלה.