המעדיפים לתת כסף למעשר עני במקום הפירות [כפי שמבואר בחוברת] לפי איזה שווי משערים את ערך הפירות האם לפי החנות המצויה אצלו באזור או לפי החנות הזולה ביותר?

כיון שהנתינה של הכסף במקום המעשר כקניית המעשר עני מהעניים, שאנו מניחים שכל העניים מוכנים שניתן להם כסף שיכולים לקנות בהם מה שרוצים במקום פירות המעשר, ראוי ליתן להם לפי המחיר הממוצע שאפשר להשיג את הפירות (אמנם י שקשה לו יכול לחשב לפי שווי הפרי בשדה).