הכנתי גינה לזריעה , גודל הגינה 2 מ' על 2 מ'. יצרתי שורות עם מקל כך שהמרחק בין שורה לשורה הוא 20 ס"מ. האם המרחק בין השורות בסדר מבחינת דיני כלאיים?..

לא ציינת מה אתה רוצה לזרוע, אם אתה זורע ב' מיני ירקות המרחק מספיק כי צריך הרחקה של טפח וחצי לדעת החזון איש כ15 ס"מ. [ורק בשדה מעל 6 מטר צריך הרחקה של ששה טפחים] אבל אם אתה רוצה לזרוע ירק ולידו קטניות או תבואה צריך הרחקה של 60 ס"מ. אם מדובר בב' מיני קטניות, או תבואה וקטניות צריך הרחקה של 6 מטר. אפשר לקבל את טבלת המרחקים במשרדי בית המדרש.