הכנתי בצק להפרשת חלה עם הבנות בכיתה כל בת קיבלה חתיכה מהבצק לאפיה בבית והלכה לביתה- שכחתי להפריש חלה מה הדין? [האם צריך לזרוק את הבצק].

עיסה שנעשית על מנת לחלק לתלמידות וכל תלמידה מקבלת את הבצק שקלעה ואופה בביתה, היא פטורה מן החלה ואין להפריש מבצק זה חלה. אך אם המורה משאירה לעצמה בצק כשיעור ואת העודף מחלקת לתלמידות המורה תפריש חלה בברכה ותכוין בהפרשה לפטור את החלק שנשאר אצל התלמידות.

(לבירור אפשר לעיין בספר  משפטי ארץ חלה פרק ב' סעי' כ).