הייתי מעונין לשאול, כעת שאנו במוצאי שביעית, האם ניתן לקנות זרעים ושתילים בכל משתלה או שזקוקים להשגחה?

בזרעים אין קדושת שביעית ולכן ניתן לקנות בכל מקום, לגבי שתילים בהחלט זקוקים להשגחה שלא נזרעו באיסור בשנת השמיטה, ולכן בשבועות הקרובים עדיין ישנה בעיה, לגבי משתלות מסוימות שידוע לנו שתוצרתם נעשתה כהלכה, ניתן לפנות לרבני ביהמ"ד.