היום הוא ב' שבט, האם מאוחר לביעור מרקחת אתרוגים?

בלוח כתוב שזמן ביעור של אתרוגים הוא בא' שבט אמנם במציאות יש הרבה אתרוגים על העץ  ולכן צריך להפקיר את המרקחת בפני ג' אנשים וכששוב מכניס הביתה להתכוין שלא לזכות בה. [ובתנאי שיש לכם יותר ממזון ג' סעודות  לכל בני הבית כי אם יש פחות אין צריך לבער כלל].